Strona główna  
STRONA GŁÓWNA
Zakład
Dydaktyka
 
Zakład Metodologii Historii UMCS w Lublinie
 

Zakład od początku swego istnienia jest kierowany przez
Prof. dra hab. JANA POMORSKIEGO

Ponadto zatrudnieni są jako adiunkci:
Dr Piotr Witek
Dr Marek Woźniak
Dr Krzysztof Karauda

oraz na stanowisku asystenta: Mgr Ewa Solska.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zakład Metodologii Historii UMCS w Lublinie
Wykonał na podstawie jednej z szat Mambo: Krzysztof Karauda
2001-2005