Strona główna  
STRONA GŁÓWNA
Życiorys
Przewody doktorskie
Bibliografia
 
Prof. dr hab JAN POMORSKI. Przewody doktorskie
 

A. Przewody zakończone

 • 1993: Metodologiczne problemy historii kultury (na przykładzie współczesnej historiografii polskiej, Radomski Andrzej (Instytutu Historii UMCS);
 • 1993: Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, Pawelec Tomasz (Instytutu Historii UMCS);
 • 1997: Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly'ego, Kolasa-Nowak Agnieszka (Instytut Socjologii UMCS);
 • 2000: "Kwartalnik Historyczny" i jego rola w polskiej historiografii lat 1945-1989, Bakalarczyk Tomasz (Instytutu Historii UMCS);
 • 2001: Mit historyczny i jego żywotność kulturowa na przykładzie historiografii Rewolucji październikowej, Woźniak Marek (Instytut Historii UMCS);
 • 2002: Historiografia w funkcji traumatycznej. Doświadczenie Holocaustu, Ziębińska-Witek Anna (Instytutu Historii UMCS);
 • 2002: Teoria źródła historycznego i archeologicznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Zalewska Anna (Instytutu Historii UMCS);
 • 2003: Wzorce osobowe kobiet w Polsce od X do XIX wieku: analiza czynników statusu społecznego, Skierczyńska-Zagajewska Hanna (Instytutu Socjologii UMCS);
 • 2004: Historiografia a film. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Piotr Witek (Instytut Historii UMCS);
 • 2004: Distance learning jako metoda nauczania historii. Aspekty metodyczne i metodologiczne, Krzysztof Karauda (Instytut Historii UMCS).

B. Przewody w toku

 1. Grzegorz Zawistowski: Myśl metodologiczna Witolda Kuli (praca po pozytywnych recenzjach, planowany termin obrony: wiosna 2005)
 2. Ewa Rybałt Historycyzm absolutny Benedetto Croce (termin ukończenia: jesień 2005)
 3. Ewa Solska: Liberalna koncepcja uniwersytetu a Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego (termin ukończenia: czerwiec 2006)
 4. Monika Sędłak Zygmunt Hertz na tle środowiska paryskiej "Kultury" (termin ukończenia: czerwiec 2006)

C. Recenzje w przewodach doktorskich

 1. Jerzy Włodzimierz Pobóg-Jaworowski, History of the Polish Settlers in New Zeland 1776-1987, Instytut Historii UMCS, 1989
 2. Polska Emigracja powojenna w Nowej Zelandii, Instytut Historii UMCS, 1987
 3. Irmina Wawrzyczek: Unfree Labour in Early Modern English Culture: England and Colonial Virginia, Instytut Anglistyki UMCS, 1988
 4. Zbigniew Mazur: The Culture Contact: the Indian Impact on the Transformation of English Culture in Colonial Virginia, 1622-1677, Instytut Anglistyki UMCS, 1992
 5. Krzysztof Brzechczyn: Procesy kaskadowe w rozwoju historycznym. Studium metodolohiczne, Instytutu Filozofii UAM, 1995
 6. Mirosław Filipowicz: Rosja w historiografii polskiej od końca XIX w., po drugą wojnę światową. Ze szczególnym uwzględnieniem Szymona Askenazego i jego szkoły, Instytutu Historii KUL, 1997
 7. Maciej Bugajewski: Historiografia i czas. Paula Ricoeura koncepcja nauki historycznej, Instytut Historii UAM, 1999
 8. Marta Kurkowska- Budzan: Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych , Wydział Historyczny UJ, 2000
 9. Wojciech Piasek: Historia jako nauka o człowieku. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Instytutu Historii UMK w Toruniu, 2001
 10. Mariusz Mazur: Polityczne kampanie prasowe w latach 1964-77, Instytut Historii UMCS - 2002
 11. Jarosław Chodak: Teorie rewolucji w naukach społecznych. Analiza socjologiczna, Instytut Socjologii UMCS - 2004

D. Recenzje w przewodach habilitacyjnych

 1. Wojciech Wrzosek: Historia, kultura, metafora. Powstanie nie-klasycznej historiografii. Poznań 1996 - Wydział Historyczny UAM
 2. Andrzej Stępnik: Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795-1918. Lublin 1998 - Wydział Humanistyczny UMCS
 3. Andrzej Radomski: Kultura - tekst - historiografia. Lublin 1999 - Wydział Humanistyczny UMCS
 4. Lech Zdybel: Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych. Lublin 2002 - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 5. Tomasz Pawelec: Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, Katowice 2004 - Wydział Nauk Społecznych UŚ

E. Promotorstwo w doktoratach honoris causa

 1. Jerzego Giedroycia - UMCS 2000
 2. Krzysztofa Pomiana - UMCS 2003
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zakład Metodologii Historii UMCS w Lublinie
Wykonał na podstawie jednej z szat Mambo: Krzysztof Karauda
2000-2005