Strona główna  
STRONA GŁÓWNA
Zakład
Dydaktyka
 
Wykaz prac magisterskich napisanych w Zakładzie (łącznie do 2000)
 

1995/96

Joniec Grzegorz, Adam Kersten - historyk na tropie prawdy

1996/97

* Jacniacki Piotr, Hagiografia a biografistyka przywódców ruchu robotniczego. Potrzeby, wartości, funkcje społeczne
* Nadolska Anna, Wizja świata i człowieka w interpretacji dziejów Polski Pawła Jasienicy
* Witek Piotr, Kulturowy wymiar spiskowej interpretacji dziejów
* Woźniak Marek, Kulturowe przesłanki fenomenu Kozła Ofiarnego - czyli historyk między mitem a rzeczywistością

1997/98

* Bartyna Małgorzata, Freudowska wizja świata i człowieka - psychohistoryczne studia nad przeszłościš
* Jusiński Piotr, Kresy jako przedmiot badań historycznych
* Kazimierczuk Monika, Wizja świata i człowieka jako podstawa historiograficznego obrazowania dziejów u Jerzego Łojka
* Kluś Agnieszka, Wizja świata i człowieka jako podstawa historiograficznego obrazowania dziejów Adama Kerstena
* Kubot Paweł, Społeczna funkcja historii w ujęciu Jerzego Łojka
* Michałek Dorota, 'Montaillou, wioska heretyków 1294-1324' - nowy sposób przedstawiania przeszłości. Refleksje wokół koncepcji narracji historycznej E. Le Roy Ladurie
* Popkiewicz Małgorzata, Wizja świata i człowieka profesor Krystyny Kersten
* Świrgoń Jadwiga, 'Wizja świata i człowieka' jako podstawa historiograficznego obrazowania dziejów u Janusza Tazbira
* Urban Tomasz, Wizja świata i człowieka Celiny Bobińskiej
* Wiśniewska Anna, Myślenie Kontrfaktyczne w procesie nauczania historii
* Zalewska Anna, Rzecz przez pryzmat myśli. Studium konceptualizacji wiedzy w archeologii
* Ziębińska Anna, Śmierć jako fakt kulturowy. Doświadczanie śmierci w perspektywie uwarunkowań historycznych
* Ziółkowski Andrzej, Literackość jako kategoria strukturalizacji narracji historycznej

1998/99

* Cebera Edyta, 'Państwo Stanu Wyjątkowego' w ujęciu F. Ryszki
* Guz Sylwia, Miłość jako fakt kulturowy i zobiektywizowany. Studium porównawcze narracji E. Fromma i M. Foucaulta
* Karauda Krzysztof, Koncepcja psychologii społecznej Borysa Porszniewa
* Kostur Monika, Społeczna funkcja historii w ujęciu Tadeusza Manteuffla i Witolda Kuli
* Kotwica Monika, Koncepcja kultury w ujęciu Stanisława Piekarczyka
* Kusy Tomasz, Norman Davies: wizja świata i człowieka
* Malec Marzena, Paradygmat stalinowski w polskiej nauce historycznej
* Mastalerz Rafał, Kreowanie świata historycznego w historiografii i literaturze - przypadek Waldemara Łysiaka
* Olko Artur, Społeczna funkcja historii w ujęciu Jerzego Topolskiego
* Rak Marek, Człowiek a rewolucja w ujęciu Jana Baszkiewicza
* Szabała Renata, Bronisław Geremek - jako historyk życia codziennego
* Zaremba Małgorzata, O pełniejszy wymiar historii - Z. Kuchowicz jako historyk obyczajów

1999/2000

* Ciupak Grzegorz, Żydzi jako 'kozioł ofiarny' w świadomości historycznej studentów
* Grochowska Małgorzata, Czesław Madajczyk jako badacz dziejów najnowszych
* Kamieński Michał, Stosunek do Niemców i mniejszości niemieckiej w Polsce w świadomości historycznej Polaków
* Opaliński Tomasz, Stereotypowy wizerunek Ukraińców funkcjonujący w świadomości historycznej Polaków
* Osowiec Mirosław, Świadomość historyczna w społeczeństwie i jej rola w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
* Słoniec Agata, Spiskowa wizja dziejów

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zakład Metodologii Historii UMCS w Lublinie
Wykonał na podstawie jednej z szat Mambo: Krzysztof Karauda
2001-2005